Zwarcie a staw skroniowo-żuchwowy

Athenea Polska > Oferta > Zwarcie a staw skroniowo-żuchwowy

Zwarcie a staw skroniowo-żuchwowy

Kurs “Zwarcie a staw skroniowo-żuchwowy” jest trzecim z cyklu szkoleń “Advanced Expert Title”, rozszerzających wiedzę, gromadzoną w ramach Expertise in Orthodontics. 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Crown Plaza. Poprowadzi je Dr Pablo Echarri.

Kursy „Advanced Expert Title”:

 1. – 1. kurs: Biomechanika i ortodoncja przyspieszona
  – 2. kurs: Zamki samoligaturujące i wysuwanie żuchwy
  – 3. kurs: Zwarcie a staw skroniowo-żuchwowy 
  – 4. kurs: Zęby zatrzymane 
  – 5. kurs: Ortodoncja i periodontologia
  – 6. kurs: Zakotwienie szkieletowe
  – 7. kurs: OSAHS część 1 
  – 8. kurs: OSAHS część 2 
  – 9. kurs: Ortodoncja przedprotetyczna 
  – 10. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 1 
  – 11. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 2
  – 12. kurs: Leczenie wczesne

ZAGADNIENIA - ZWARCIE A STAW SKRONIOWO - ŻUCHWOWY

 

 • Zwarcie
 • Staw skroniowo-żuchwowy – anatomia i fizjologia
 • Mięśnie – anatomia i fizjologia
 • Kinematyka
 • Etiologia i Patologia
 • Wywiad kliniczny
 • Artykulator
 • CBCT
 • Rezonans magnetyczny
 • Leczenie:
  • Szyny
  • Fizjoterapia
  • Korygowanie zwarcia
  • Zwiększanie wymiaru pionowego
 • Ortodoncja a s.s.ż.
 • Cele leczenia ortodontycznego
 • Diagnoza mięśniowa i stawowa u pacjenta ortodontycznego
 • Sekwencja działań diagnostycznych i terapeutycznych
 • Szczególne aspekty postępowania u pacjenta z zaburzeniami czaszkowo-żuchwowymi (CMD)
 • Objawy ostrzegawcze
 • Procedury kliniczne poprzedzające leczenie ortodontyczne
 • Procedury kliniczne wykonywane w czasie leczenia ortodontycznego
 • Procedury kliniczne wykonywane po leczeniu ortodontycznym
 • Ekwilibracja zgryzu
 • Retencja
 • Finalizacja leczenia ortodontycznego (finishing) w celu zapobiegania CMD
 • Monitorowanie pacjenta w czasie leczenia ortodontycznego i po nim
 • Opisy przypadków
 • Pytania i odpowiedzi

 

Cena za kurs

12 - 14 stycznia

1200 EUR

W ramach opłaty:

Przerwy na lunch i kawę
Materiały do zajęć praktycznych
1 dyplom za każdy kurs wydany przez Athenea, bez dyplomu z Uniwersytetu San Jorge

*Odbycie wszystkich kursów uprawnia do jednego bezpłatnego kursu 2-dniowego w Barcelonie nt. leczenia interdyscyplinarnego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Jesteś zainteresowany odbyciem kursu z Athenea Dental Institute? Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego dostępnego poniżej. W temacie prosimy o wpisanie nazwy kursu, którego odbyciem Jesteś zainteresowany. 

  Adres

  aleja Tadeusza Rejtana 9,
  35-326 Rzeszów

  666 091 708 
  kasia@atheneadentalinstitute.com