OSAHS (zespół obturacyjnego bezdechu i hipowentylacji w czasie snu) część 1

Athenea Polska > Oferta > OSAHS (zespół obturacyjnego bezdechu i hipowentylacji w czasie snu) część 1

OSAHS (zespół obturacyjnego bezdechu i hipowentylacji w czasie snu) część 1

Kurs “OSAHS (zespół obturacyjnego bezdechu i hipowentylacji w czasie snu) część 1”  jest siódmym z cyklu szkoleń “Advanced Expert Title”, rozszerzających wiedzę, gromadzoną w ramach Expertise in Orthodontics. 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Crown Plaza. Kurs podzielony jest na 2 części. Część druga odbędzie się 29-30 czerwca 2023 roku. 

Kursy „Advanced Expert Title”:

 1. – 1. kurs: Biomechanika i ortodoncja przyspieszona
  – 2. kurs: Zamki samoligaturujące i wysuwanie żuchwy
  – 3. kurs: Zwarcie a staw skroniowo-żuchwowy 
  – 4. kurs: Zęby zatrzymane 
  – 5. kurs: Ortodoncja i periodontologia
  – 6. kurs: Zakotwienie szkieletowe
  – 7. kurs: OSAHS część 1 
  – 8. kurs: OSAHS część 2 
  – 9. kurs: Ortodoncja przedprotetyczna 
  – 10. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 1 
  – 11. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 2
  – 12. kurs: Leczenie wczesne

ZAGADNIENIA - OSAHS część 1

  • Częstość występowania
  • Definicja ronchopatii (chrapania)
  • Definicja OSAHS
  • Typy obturacyjnych patologii dróg oddechowych
  • Czynniki etiopatogenetyczne OSAHS
  • Rozpoznanie ronchopatii i OSAHS
  • Współzależność między ronchopatią i OSAHS a patologiami ogólnoustrojowymi
  • Analiza i interpretacja polisomnografii
  • Rola ortodonty w leczeniu OSAHS
 • Leczenie ronchopatii i OSAHS
  • Leczenie za pomocą CPAP
  • Leczenie aparatami wewnątrzustnymi
 • Organizacja zespołu interdyscyplinarnego
 • Koncepcja zaburzeń snu wg. Athenei (ASDC)
 • Opisy przypadków
 • Pytania i odpowiedzi

Cena za kurs

26-27 maja 2023

850 EUR

W ramach opłaty:

Przerwy na lunch i kawę
Materiały do zajęć praktycznych
1 dyplom za każdy kurs wydany przez Athenea, bez dyplomu z Uniwersytetu San Jorge

*Odbycie wszystkich kursów uprawnia do jednego bezpłatnego kursu 2-dniowego w Barcelonie nt. leczenia interdyscyplinarnego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Jesteś zainteresowany odbyciem kursu z Athenea Dental Institute? Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego dostępnego poniżej. W temacie prosimy o wpisanie nazwy kursu, którego odbyciem Jesteś zainteresowany. 

  Adres

  aleja Tadeusza Rejtana 9,
  35-326 Rzeszów

  666 091 708 
  kasia@atheneadentalinstitute.com