Ortodoncja i periodontologia

Athenea Polska > Oferta > Ortodoncja i periodontologia

Ortodoncja i periodontologia

Kurs “Ortodoncja i periodontologia” jest piątym z cyklu szkoleń “Advanced Expert Title”, rozszerzających wiedzę, gromadzoną w ramach Expertise in Orthodontics. 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Crown Plaza. 

Kursy „Advanced Expert Title”:

 1. – 1. kurs: Biomechanika i ortodoncja przyspieszona
  – 2. kurs: Zamki samoligaturujące i wysuwanie żuchwy
  – 3. kurs: Zwarcie a staw skroniowo-żuchwowy 
  – 4. kurs: Zęby zatrzymane 
  – 5. kurs: Ortodoncja i periodontologia
  – 6. kurs: Zakotwienie szkieletowe
  – 7. kurs: OSAHS część 1 
  – 8. kurs: OSAHS część 2 
  – 9. kurs: Ortodoncja przedprotetyczna 
  – 10. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 1 
  – 11. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 2
  – 12. kurs: Leczenie wczesne

ZAGADNIENIA - ORTODONCJA I PERIANDOTOLOGIA

  • Powiązania ortodoncji i periodontologii
  • Leczenie niechirurgiczne
  • Skaling i kiretaż
  • Gingiwektomia
  • Płat przemieszczony
  • Korygowanie wysokości brzegu dziąsła technikami ortodontycznymi lub periodontologicznymi
  • Wydłużanie koron
  • Periodontologiczne leczenie uśmiechu dziąsłowego
  • Płaty i przeszczepy (augmentacje)
  • Schematy kliniczne leczenia ortodontycznego u pacjentów periodontologicznych
  • Przemieszczenia poziome i pionowe u pacjentów periodontologicznych
  • Opisy przypadków
  • Ćwiczenia na typodontach
  • Pytania i odpowiedzi.

Cena za kurs

17 - 18 marca 2023

850 EUR

W ramach opłaty:

Przerwy na lunch i kawę
Materiały do zajęć praktycznych
1 dyplom za każdy kurs wydany przez Athenea, bez dyplomu z Uniwersytetu San Jorge

*Odbycie wszystkich kursów uprawnia do jednego bezpłatnego kursu 2-dniowego w Barcelonie nt. leczenia interdyscyplinarnego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Jesteś zainteresowany odbyciem kursu z Athenea Dental Institute? Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego dostępnego poniżej. W temacie prosimy o wpisanie nazwy kursu, którego odbyciem Jesteś zainteresowany. 

  Adres

  aleja Tadeusza Rejtana 9,
  35-326 Rzeszów

  666 091 708 
  kasia@atheneadentalinstitute.com