Leczenie wczesne

Athenea Polska > Oferta > Leczenie wczesne

Leczenie wczesne

Kurs “Leczenie wczesne”  jest ostatnim z cyklu dwunastu szkoleń “Advanced Expert Title”, rozszerzających wiedzę, gromadzoną w ramach Expertise in Orthodontics. 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Crown Plaza. 

Kursy „Advanced Expert Title”:

 1. – 1. kurs: Biomechanika i ortodoncja przyspieszona
  – 2. kurs: Zamki samoligaturujące i wysuwanie żuchwy
  – 3. kurs: Zwarcie a staw skroniowo-żuchwowy 
  – 4. kurs: Zęby zatrzymane 
  – 5. kurs: Ortodoncja i periodontologia
  – 6. kurs: Zakotwienie szkieletowe
  – 7. kurs: OSAHS część 1 
  – 8. kurs: OSAHS część 2 
  – 9. kurs: Ortodoncja przedprotetyczna 
  – 10. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 1 
  – 11. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 2
  – 12. kurs: Leczenie wczesne

ZAGADNIENIA - LECZENIE WCZESNE

 • Protokół postępowania w interceptywnym leczeniu ortodontycznym
 • Etiologia wad zgryzu
  • Etiologia przedniego zgryzu otwartego
  • Etiologia bocznego zgryzu otwartego
  • Etiologia przedniego zgryzu krzyżowego
  • Etiologia bocznego zgryzu krzyżowego
 • Badanie kliniczne prowadzące do określenia etiologii wady zgryzu
 • Wpływ wzorca oddychania na cechy wady zgryzu
 • Wpływ wzorca połykania na cechy wady zgryzu
 • Nawyki i dysfunkcje będące przyczyną wad zgryzu
  • Leczenie w ramach ortodoncji interceptywnej
  • Leczenie interceptywne za pomocą utrzymywaczy przestrzeni
  • Leczenie interceptywne za pomocą odtwarzaczy przestrzeni
  • Wczesne leczenie bocznego zgryzu krzyżowego
  • Wczesne leczenie ortodontyczne w uzębieniu mlecznym
  • Reedukacja nawyków i eliminacja dysfunkcji
 • Aktywne płyty
  • Elementy aktywnych płyt. Rodzaje aparatów retencyjnych, łuków i sprężyn
  • Aktywacja elementów płyt aktywnych
 • Aparaty czynnościowe:
  • Aktywator Andreassena-Haüpla
  • Otwarty aktywator Klammta
  • Bionator
  • Aparat Bimlera
  • Aparat Fränkla
  • Rejestracja zgryzu konstrukcyjnego
 • Aparaty stosowane w uzębieniu mieszanym:
  • Płyta C-F
  • Aktywna płyta C
  • Płyta Dyuzingsa
  • Twin Block
  • Modyfikowany aparat McNamary-Alperna
  • Headgear
  • Maska twarzowa
  • Opaska na żuchwę – Odwrócona opaska na żuchwę
 • Opisy przypadków
 • Pytania i odpowiedzi

Cena za kurs

23 - 25 listopada 2023

1200 EUR

W ramach opłaty:

Przerwy na lunch i kawę
Materiały do zajęć praktycznych
1 dyplom za każdy kurs wydany przez Athenea, bez dyplomu z Uniwersytetu San Jorge

*Odbycie wszystkich kursów uprawnia do jednego bezpłatnego kursu 2-dniowego w Barcelonie nt. leczenia interdyscyplinarnego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Jesteś zainteresowany odbyciem kursu z Athenea Dental Institute? Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego dostępnego poniżej. W temacie prosimy o wpisanie nazwy kursu, którego odbyciem Jesteś zainteresowany. 

  Adres

  aleja Tadeusza Rejtana 9,
  35-326 Rzeszów

  666 091 708 
  kasia@atheneadentalinstitute.com