Chirurgia ortognatyczna część 2

Athenea Polska > Oferta > Chirurgia ortognatyczna część 2

Chirurgia ortognatyczna część 2

Kurs “Chirurgia ortognatyczna część 2” jest jedenastym z cyklu szkoleń “Advanced Expert Title”, rozszerzających wiedzę, gromadzoną w ramach Expertise in Orthodontics. 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Crown Plaza. 

Kursy „Advanced Expert Title”:

 1. – 1. kurs: Biomechanika i ortodoncja przyspieszona
  – 2. kurs: Zamki samoligaturujące i wysuwanie żuchwy
  – 3. kurs: Zwarcie a staw skroniowo-żuchwowy 
  – 4. kurs: Zęby zatrzymane 
  – 5. kurs: Ortodoncja i periodontologia
  – 6. kurs: Zakotwienie szkieletowe
  – 7. kurs: OSAHS część 1 
  – 8. kurs: OSAHS część 2 
  – 9. kurs: Ortodoncja przedprotetyczna 
  – 10. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 1 
  – 11. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 2
  – 12. kurs: Leczenie wczesne

ZAGADNIENIA - CHIRURGIA ORTOGNATYCZNA CZĘŚĆ 2

  • STO – Cel leczenia chirurgicznego
  • Postępowanie kliniczne w chirurgii ortognatycznej
   • Chirurgia przed ortodoncją (Surgery first)
   • Techniki chirurgiczne
   • Skojarzenie zabiegów ortognatycznych z estetycznymi
   • Terapie klasy I
   • Terapie klasy II
   • Terapie klasy III
   • Asymetrie
  • Postępowanie ortodontyczne po zabiegu
   • Aspekty biomechaniczne
   • Etap końcowy (finishing)
   • Opanowanie nawrotów po leczeniu ortodontyczno-ortognatycznym
  • Opisy przypadków
  • Pytania i odpowiedzi

Cena za kurs

27 - 28 października 2023

850 EUR

W ramach opłaty:

Przerwy na lunch i kawę
Materiały do zajęć praktycznych
1 dyplom za każdy kurs wydany przez Athenea, bez dyplomu z Uniwersytetu San Jorge

*Odbycie wszystkich kursów uprawnia do jednego bezpłatnego kursu 2-dniowego w Barcelonie nt. leczenia interdyscyplinarnego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Jesteś zainteresowany odbyciem kursu z Athenea Dental Institute? Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego dostępnego poniżej. W temacie prosimy o wpisanie nazwy kursu, którego odbyciem Jesteś zainteresowany. 

  Adres

  aleja Tadeusza Rejtana 9,
  35-326 Rzeszów

  666 091 708 
  kasia@atheneadentalinstitute.com