Chirurgia ortognatyczna część 1

Athenea Polska > Oferta > Chirurgia ortognatyczna część 1

Chirurgia ortognatyczna

Kurs “Chirurgia ortognatyczna” jest dziesiątym z cyklu szkoleń “Advanced Expert Title”, rozszerzających wiedzę, gromadzoną w ramach Expertise in Orthodontics. 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Crown Plaza. Kurs podzielony jest na 2 części. Część druga odbędzie się 27-28 października.

Kursy „Advanced Expert Title”:

 1. – 1. kurs: Biomechanika i ortodoncja przyspieszona
  – 2. kurs: Zamki samoligaturujące i wysuwanie żuchwy
  – 3. kurs: Zwarcie a staw skroniowo-żuchwowy 
  – 4. kurs: Zęby zatrzymane 
  – 5. kurs: Ortodoncja i periodontologia
  – 6. kurs: Zakotwienie szkieletowe
  – 7. kurs: OSAHS część 1 
  – 8. kurs: OSAHS część 2 
  – 9. kurs: Ortodoncja przedprotetyczna 
  – 10. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 1 
  – 11. kurs: Chirurgia ortognatyczna część 2
  – 12. kurs: Leczenie wczesne

ZAGADNIENIA - CHIRURGIA ORTOGNATYCZNA CZĘŚĆ 1

  • Wprowadzenie
   • Podstawy diagnostyczne skojarzonego leczenia ortodontycznego i ortognatycznego
   • Podstawy kliniczne skojarzonych terapii ortodontycznych i ortognatycznych
  • Organizacja zespołu interdyscyplinarnego złożonego z ortodontów i chirurgów szczękowo-twarzowych
   • Metodologia pracy zespołowej przedstawicieli różnych specjalności
   • Ograniczenia przemieszczeń zębów metodami ortodontycznymi
   • Rozpoznawanie przypadków mających wskazania do leczenia ortodontyczno-ortognatycznego
  • Opracowanie planu leczenia
   • Leczenie ortodontyczne poprzedzające zabieg
   • Planowanie zabiegu za pomocą operacji na modelach
   • Planowanie zabiegu za pomocą narzędzi cyfrowych
   • Leczenie zabiegiem jednoszczękowym
   • Leczenie zabiegiem dwuszczękowym
  • Opisy przypadków
  • Pytania i odpowiedzi
  •  

Cena za kurs

8 - 9 września 2023

850 EUR

W ramach opłaty:

Przerwy na lunch i kawę
Materiały do zajęć praktycznych
1 dyplom za każdy kurs wydany przez Athenea, bez dyplomu z Uniwersytetu San Jorge

*Odbycie wszystkich kursów uprawnia do jednego bezpłatnego kursu 2-dniowego w Barcelonie nt. leczenia interdyscyplinarnego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Jesteś zainteresowany odbyciem kursu z Athenea Dental Institute? Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego dostępnego poniżej. W temacie prosimy o wpisanie nazwy kursu, którego odbyciem Jesteś zainteresowany. 

  Adres

  aleja Tadeusza Rejtana 9,
  35-326 Rzeszów

  666 091 708 
  kasia@atheneadentalinstitute.com